VISIE

Visie

Maas Leerfabrieken is de uitvoeringsorganisatie van de Stichting WerkEnLeren.

Oprichter Henk Maas wil met zijn initiatief leerlingen, buiten de reguliere beroepsopleidingen, de kans bieden om meer met hun handen dan met hun hoofd te leren in een echte fabriek. Zo wil hij bijdragen aan verlaging van de hoge schooluitval in het lager en middelbaar beroepsonderwijs, meer leerlingen enthousiast maken voor een beroep in techniek en theorie en praktijk direct koppelen in een levensechte werksituatie.

Er worden marktconforme producten gemaakt. In de werkprocessen wordt een vertraging ingebouwd om het onderwijs binnen de beroepspraktijk uit te kunnen voeren. Leerlingen dragen mede verantwoordelijkheid voor productie, marketing en verkoop van de producten. Ondernemers en onderwijsinstellingen waarborgen begeleiding en monitoring.

Maas Leerfabrieken profileert zich als ontwikkelaar: van initiatief tot realisatie en van exploitatie tot participatie.

De leerfabrieken worden opgezet in een Triple Helix-vorm: een samenwerking van onderwijs (vmbo, mbo, hbo en wo), overheid (gemeente, provincie, rijk) en ondernemers (regionale bedrijfsleven).

helix robot