Henk Maas

aandacht op het leren via de handen en het (figuurlijke) hart naar het hoofd

Henk Maas’ passie voor zijn leerfabrieken komt voor een belangrijk deel voort uit zijn eigen schoolloopbaan, die hem van ambachtsschool naar universiteit bracht: “Ik richt de aandacht op het leren via de handen en het (figuurlijke) hart naar het hoofd.” De grote uitval van leerlingen in het beroepsonderwijs ontstaat volgens hem al in het vmbo, waar 60 % van de kinderen na de basisschool terecht komen. “Ze ontdekken dat ze op een manier moeten leren die hen niet aanspreekt en eigenlijk op een opleiding zitten die niet bij hen past. Het zelfvertrouwen neemt af, frustraties nemen toe en leerlingen worden recalcitrant”. Maas denkt dat de leerfabrieken uitkomst bieden: “We geven ze veel verantwoordelijkheid in een omgeving waarin levensechte productie- en bedrijfsprocessen plaatsvinden. Henk Maas ziet dat in zijn fabrieken leerlingen meer zelfvertrouwen krijgen en meer gemotiveerd raken daardoor nemen de doorstromingskansen naar mbo en hbo toe, volgens hem: “Eigenlijk zijn de leerfabrieken ook opvoedfabriekjes”.

Leerlingen ervaren direct wat het leren met hun handen voor effect heeft op de werkprocessen waar zij bij betrokken zijn.” In de leerfabrieken ontmoeten leerlingen bevlogen vakmensen, leermeesters die wat kunnen en niet alleen voor het schoolbord staan. “Er ontstaat daardoor een vrij natuurlijke gezagsrelatie die beduidend anders is dan die met docenten binnen de schoolmuren. Door die andere verhouding is er meer bereidheid om te leren. “Denk aan de meester-gezel-relatie uit vervlogen tijden, maar dan in een moderne variant. In een leerfabriek leidt het werk een leerling naar nieuwe kennis en niet het curriculum van een opleiding”. 

“WE GEVEN ZE VEEL VERANTWOORDELIJKHEID IN EEN OMGEVING WAARIN LEVENSECHTE PRODUCTIE- EN BEDRIJFSPROCESSEN PLAATSVINDEN.”

INTERVIEW HENK MAAS

CV HENK MAAS

Ambachtsschool, mts, Ambachtsschool, mts, hts hts ElektrotechniekElektrotechniek

Docent op LBO, Streekschool, MBO, HBO en WO

Doctoraal examen Onderwijskunde, Universiteit van Utrecht, specialisatie Bedrijfsopleidingen

Oprichter en directeur van EMC daarna tot heden grootaandeelhouder

Voorzitter NVO2, Nederlandse vereniging van HRD-professionals in Ontwikkelen en Opleiden

Oprichter en Voorzitter Stichting WerkEnLeren

Oprichter en directeur Maas Leerfabrieken