SCOOTERFABRIEK

Scooterfabriek

E-scooterfabrikant QWIC en Maas Leerfabrieken stichtten op de RDM Campus in Rotterdam de Electric Scooter Factory. Ook Albeda College en Hogeschool Rotterdam zijn betrokken bij deze fabriek, waar onderdelen worden samengevoegd tot elektrische scooters. Er wordt uitsluitend gewerkt met jonge mensen vanaf 18 jaar, zonder startkwalificatie. Dankzij een donatie van de Postcode Loterij werd speciaal lesmateriaal ontwikkeld, waarmee aan de hand van de assemblage van de scooters, ook kennis van rekenen en taal kan worden opgedaan. Zo worden werklozen opgeleid tot vakkrachten met goede kansen op de arbeidsmarkt en wordt tegelijkertijd een hoogwaardig, milieuvriendelijk product in de markt gezet.

Er wordt uitsluitend gewerkt met jonge mensen vanaf 18 jaar, zonder startkwalificatie. Dankzij een donatie van de Postcode Loterij werd speciaal lesmateriaal ontwikkeld,