We brengen leren terug daar waar het hoort... op de werkPLEK.
leren en werken dicht bij elkaar!

Een COMBINATIE VAN LEREN EN WERKEN

Maas Leerfabrieken is de uitvoeringsorganisatie van de Stichting WerkEnLeren.

Oprichter Henk Maas wil met zijn initiatief leerlingen, buiten de reguliere beroepsopleidingen, de kans bieden om meer met hun handen dan met hun hoofd te leren in een echte fabriek. Zo wil hij bijdragen aan verlaging van de hoge schooluitval in het lager en middelbaar beroepsonderwijs, meer leerlingen enthousiast maken voor een beroep in techniek en theorie en praktijk direct koppelen in een levensechte werksituatie.

Sinds 2008 zijn er negen leerfabrieken opgezet, waarvan een aantal nog steeds in bedrijf is.