AANPAK

AANPAK

In de leerfabrieken is het productieproces aangepast aan de leersituatie. Processen worden inzichtelijk gemaakt en de productielijn loopt langzaam genoeg om te kunnen ervaren en te leren wat er gebeurt. Omdat moderne productielijnen vaak compact, snel, geautomatiseerd en computergestuurd zijn, is het nodig om leerlingen af en toe weg te halen bij de productielijn om in een leslokaal – ook in de fabriek – de theorie te doceren bij de praktijk waarin zij werken. Die lessen worden gegeven door docenten én door specialisten van de werkvloer. Door leren en werken op één plek samen te brengen, verwerven leerlingen vakbekwaamheid in een realistische werkomgeving. Het is de omgekeerde leerweg: leren uit de praktijk halen in een hybride omgeving. Er wordt tijd gemaakt voor uitleg en reflectie aan de hand van wat in real-time om je heen plaatsvindt. De focus ligt niet zozeer op arbeidsproductiviteit maar op het verwerven van vakmanschap.